Menü
Telefonszám
Kapcsolat

Esti mese kicsiknek a népek meséiből

Kiemelt témakör: esti mese, gyerekmesék, népek meséi

A nagy mesék ideje soha nem jár le. A mesékre minduntalan kereslet van, mivelhogy mindenki sóvárog a igézetre a borzongásra. A fabula sőt még elképesztően célszerű és lényeges a kölyök előrelépése nézőpontjából mivelhogy annak segítségével gyarapodik képzelőereje, szókészlete, a mese szereplőivel azonosulva átélhet másféle szituációkat feloldhatja a benne felgyűlt feszültséget. A felnövekvő ifjoncnak gigászi igénye akad arra, hogy átlássa az sima emberi kötelékeket, szimpatizáljon a hősökkel, és felismerje a gonoszokat. A hősök jellemébe bújva éli meg a vészt, a megmenekülést, az örömöt a szomorúságot, küzd az igazságért, és nyeri el méltó jutalmát – vagy büntetését. A kicsikben így maradnak meg az erkölcsi tanulságok. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem jelentős részben nevelnek is: az életről tanítanak, érzelmi kapaszkodókat nyújtanak és pártfogolják az egyediség fejlődését.
A népmesék az egzisztenciális nehézségeket mindig lényegre törően és nyilvánvalóan fogalmazzák meg. Így a csemete a kérdés lényegével szembesül, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná Őt. A mese minden szituációt leegyszerűsít. Alakjait határozott vonallal rajzolja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. A gyerek illusztrációk, esti mese alapvető az embereknek. résztvevőiben hangyányi az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesékben a rossz éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz félig-meddig minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben, és megnyilvánul cselekedeteiben, mint miközben mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség viszi azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell.
A igazi emberekhez hasonló, ágas-bogas és életszerű figurák segítségével a ifjoncok nem tudnák olyan könnyen megtanulni a jó és a rossz közötti különbséget, mint a szélsőséges karakterek példáján.
A mese az egyetlen irodalmi műfaj, amely irányt mutat a csöppségnek hogyan derítse fel hovatartozását, miszerint találja meg lényét az életben. A mese azt sugallja, hogy a boldog, tartalmas életet bárki elérheti - de csak akkor, ha nem futamodik meg a veszélyek elől, mert az igazi identitáshoz csakis rajtuk keresztül vezet az út. A mese továbbá azt ígéri, hogy ha valaki indul ezen a iszonyú és kockázatos ösvényen, a melegszívű hatalmak megsegítik, és végezetül eléri célját. De arra is felhívja a figyelmet, hogy a gyávákra és kishitűekre, kik megadják magukat énjük felfedezésének kockázatától, fásult élet vár - ha ugyan nem történik valami nagyobb bajuk. ...
A fabula üzenetét legalább olyan jól lehet rajzolni, mint megírni magát a mesét. A meseillusztráláshoz gyermeki látásmód és jó pszichológiai adottságok kellenek, melyekkel azonosulni lehet a gyermeki lélektan rejtelmeivel.
A mesékből ki lehet ragadni részleteket, amelyeket aztán képként, vagy plakátként a lurkó viszontláthat. Ily módon a kedvelt fabulabeli eszményképét, vagy mesebeli helyét többnyire láthatja.
A meseillusztrálások aszerint készülnek minálunk, hogy a szülő a kiválasztott fabulából azt a részt elküldi munkahelyünkre, amit szeretne a gyerekszobában látni grafikaként. Arra is van mód, hogy rengeteg meséből egy kis képes mesekönyvet rendeljen személyre szabva a lurkó igényeinek megfelelően.

Forrás: meseld.hu, 2016-07-04 17:43